(+420) 546 411 566 info@figarostav.cz
Naše služby
MENU
další reference

Startech Rosice I. etapa

Novostavba výrobní haly v Rosicích pro strojírenskou výrobu včetně vestavby sociálně administrativního bloku.
Konstrukční systém haly je železobetonový montovaný skelet založený na pilotách Franki a zeminové desce tloušťky 60 cm. Opláštění objektu je z panelů PIR tl. 100 mm, střecha sendvičová s finální vrstvou z plastové folie. Tento objekt byl ve 2. etapě propojen podzemním tunelem světlých rozměrů 2 x 2,5 m délky 14 m, jehož polovina byla zrealizována již v 1. etapě.

Obchodní partneři: