(+420) 546 411 566 info@figarostav.cz
Naše služby
MENU
další reference

Startech Rosice II. etapa

Novostavbu výrobní haly, jako II. etapu, pro Startech spol. s r.o. v Rosicích, jsme zahájili v dubnu 2016 a dokončíli v červenci roku 2017. Objekt haly je založen na železobetonových pilotech Franki, nosná konstrukce je tvořena železobetonovým montovaným skeletem. Opláštění objektu je převážně z PUR panelů, plochá střecha je skládaná na trapézovém plechu souvrství tepelné izolace, finální vrstva z hydroizolační folie. Objekt je prosvětlen pěti střešními obloukovými světlíky.

Výrobní prostory haly jsou rozděleny do dvou lodí, v každé lodi je mostový jeřáb.

Předmětem díla jsou i inženýrské sítě a napojení na dopravní infrastrukturu vč. areálových parkovišť.

Tato zakázka je pro naší firmu jedna z nejvýznamnějších staveb za celou 20-letou historii.

Na II. etapu výstavby bude navazovat poslední III. etapa výstavby areálu firmy Startech spol. s r.o.

 

Obchodní partneři: